Roulette Statistikk Strategi.

15. januar 2018 innsendt av Slots.lv Casino.

Har tidligere utfall pavirket fremtidige utfall i gambling? Mens kasinospilleksperter har avtalt i flere tiar at en rotasjon ikke har betydning for neste tur, hevder forfatteren av Gamble to Win Roulette, RD Ellison, at tallene overholder statistisk sannsynlighet nar de testes i store nok tall. I folge Ellisons bok kan du bruke denne kunnskapen til a l re a vinne pa rulett.

For at et roulettehjul skal anses som upartisk og akseptert i et kasino, ma det gjennomga en rekke testspinn, hvor hvert tall forventes a dukke opp innen et talomrade, basert pa sannsynlighet. Tall skal treffe pa en ganske distribuert mate.

Ellison hevder at hvis tidligere spinn ikke hadde noen lagringer pa fremtidige spinn, vil resultatene ikke alltid v re ganske fordelte. Teoretisk sett kan noen tall aldri bli spunnet i testfasen. Men det skjer ikke i roulette tester. Tall synes a onske a dukke opp i ganske konsekvente omrader, med sv rt fa avvik. Ellison kaller denne statistiske tilboyeligheten, og det er bare tydelig nar man ser pa et stort antall testspinn – ikke hver gang man spinner hver for seg. Dette er nokkelen til hans roulettstrategi.

Erick St. Germain gar sa langt som a teste 15 000 spinn i 13 okter og registrerer resultatene i sin bok, Roulette System Tester. Han inkluderer antall ganger hvert nummer treffer i hans Enkeltnummerfordeling, og de fleste tallene dukket opp i et omrade som var n r det som var forventet basert pa statistisk sannsynlighet. Det storste spekteret var et nummer som viste seg 16 ganger i en serie pa 1,140 spinn og 50 ganger i en annen serie pa 1.140 spinn.

Selv om dataene er overbevisende, er det umulig a vite om disse funnene ville sta opp over milliarder stier, noe som ville v re nodvendig for a avgjore om det virkelig kan fore til en vinnende rulettstrategi. En ting er sikkert, hvis roulette ikke var lonnsomt for kasinoer, ville de ikke tilby det til spillere. Tenk to ganger for du kjoper betting systemer som markedsforer roulette hemmeligheter og lover a bli rik raskt.