Hvordan lager du en slot av et prosjekt

Hoe maak je een werkstuk. Her finner du en reiseplan og forutsetning for a gjore et godt arbeid.

Stappenplan for en spreekbeurt.

Det gar plan for en snakk kan det se slik ut:

Valg av emne (du gjor en snakk om ditt arbeid)

Choose a topic that you like and interest. Tenk pa at klassen ogsa ma v re interessant. Choose a topic about which you can find a lot of information. Tenk pa at det ikke blir snakk om a bli sart. Meld derfor ikke bare men fakta bak hverandre pa.

Pa internett, i bok og tidsskrift finner du informasjon. Se ogsa i biblioteket. Og spor folk som har mer om temaet hva de kan fortelle.

Van den informasjonen du leser, gjor deg en rapport. Skriv ikke alt sammen, men velg det viktigste utvalget. Og skriv / si det i dine egne ord. V r ogsa kritisk: Hvis du ikke er enig med bestemte uttalelser, merk deg sa og ta det med i din tale.

I hvilken rekkefolge gar du til informasjonen? De opbouw van een spreekbeurt moet logisch zijn; en inledning, en midtstuk og en slot. I de inledning forteller du hvilke punkter du skal diskutere. For midtpunktet gjor du for deg en liste med punkter / hovedomrader. Denne listen kan du bruke i en powerpoint-prosess. Den slot van je spreekbeurt bestaat uit een kort samenvatting van wat je eerder vertelde.

Dette er viktig hvis du snakker sammen med en klassemann ma lage. Pass pa at du er omtrent samme mengde tid pa det ord. Misschien kan du avveksle; hver gang om og om et punkt forteller.

Det viser tegn pa tegninger i en powerpoint.

Folk finner bilder, skjemaer, plattformer og andre bilder ofte morsomme og interessante. Det er ogsa godt for veksling av bare a snakke. Sorg for at alle kan se bildene godt og at kvaliteten er god.

Du kan jobbe hjemme, men gjor det ikke for ofte. Det er ikke meningen at du snakker ut av hovedet. La ogsa noen hore til deg slik at de kan gi tips og kommentarer. Forsta at det ikke gar galt fordi du har de viktigste punktene pa en rekke, kommer det bra.