En sporbasert sanntidsplanlegging algoritme for samtidige transaksjoner i NoC.

Bach D. Bui, Marco Caccamo, Rodolfo Pellizzoni.

Forskningsproduksjon: Forskning> Konferansebidrag.

Vi loser problemet med a planlegge sanntids transaksjoner i Network-on-Chip (NoC). Spesielt foreslar vi en ny slot-basert planleggingsalgoritme for acykliske transaksjonssett i NoC. Algoritmen induserer en konkurransedyktig tilstrekkelig planleggingskompetanse. Siden den foreslatte algoritmen er i stand til a utnytte parallelliteten mellom ikke-overlappende transaksjoner, under givne antagelser, utforer den bedre enn eksisterende eksisterende prioriterte losninger. Vi evaluerer ytelsen gjennom omfattende simuleringer. Videre diskuterer vi noen viktige faktorer i implementeringen av algoritmen og presenterer en implementering i et ekte system. Malet viser at den foreslatte algoritmen har relativt lav overhead.

Varighet: 28 august 2011 > 31 aug 2011.

Fingeravtrykk.

ASJC Scopus fagomrader.

Computational Theory og matematikk Datamaskiner og kommunikasjon Datavitenskapsprogrammer.

Proceedings – 17. IEEE International Conference on Embedded og Real-Time Computing Systems and Applications, RTCSA 2011. Vol. 1 2011. s. 329-338 6029844.

Forskningsproduksjon: Forskning> Konferansebidrag.

T1 – En sporbasert sanntidsplanleggingsalgoritme for samtidige transaksjoner i NoC.

N2 – Vi loser problemet med a planlegge sanntids transaksjoner i Network-on-Chip (NoC). Spesielt foreslar vi en ny slot-basert planleggingsalgoritme for acykliske transaksjonssett i NoC. Algoritmen induserer en konkurransedyktig tilstrekkelig planleggingskompetanse. Siden den foreslatte algoritmen er i stand til a utnytte parallelliteten mellom ikke-overlappende transaksjoner, under givne antagelser, utforer den bedre enn eksisterende eksisterende prioriterte losninger. Vi evaluerer ytelsen gjennom omfattende simuleringer. Videre diskuterer vi noen viktige faktorer i implementeringen av algoritmen og presenterer en implementering i et ekte system. Malet viser at den foreslatte algoritmen har relativt lav overhead.

AB – Vi loser problemet med a planlegge sanntids transaksjoner i Network-on-Chip (NoC). Spesielt foreslar vi en ny slot-basert planleggingsalgoritme for acykliske transaksjonssett i NoC. Algoritmen induserer en konkurransedyktig tilstrekkelig planleggingskompetanse. Siden den foreslatte algoritmen er i stand til a utnytte parallelliteten mellom ikke-overlappende transaksjoner, under givne antagelser, utforer den bedre enn eksisterende eksisterende prioriterte losninger. Vi evaluerer ytelsen gjennom omfattende simuleringer. Videre diskuterer vi noen viktige faktorer i implementeringen av algoritmen og presenterer en implementering i et ekte system. Malet viser at den foreslatte algoritmen har relativt lav overhead.

M3 – Konferansebidrag.

BT – Proceedings – 17. IEEE International Conference on Embedded og Real-Time Computing Systems and Applications, RTCSA 2011.

Tilgang til dokument.

Cookies brukes av dette nettstedet. For a avvise eller l re mer, besok var Cookies-side.