EDMONTON.

Showroom hendelser.

Sjekk ut alle vare spennende kommende konserter og arrangementer i Century Showroom. Alle billetter tilgjengelig hos Casino Kundeservice og Ticketmaster, med mindre annet er oppgitt. Dorene apner klokken 19.00. Showroom bar er kun kontanter. Century-serien er tilgjengelig for alle arrangementer, med mindre annet er oppgitt. Ring 780.643.4000 for detaljer.

Middag og Show Billetter $ 59.95.

Vis bare billetter $ 29.95.

Hvordan finne oss.

Apningstider.

Hvordan finne oss.

Century Casino ligger i nordostlige Edmonton pa 13103 Fort Road, og er lett tilgjengelig fra alle retninger.

Fra Highway 16 East (Yellowhead Trail), ore ost til Fort Road slar av. Ta Fort Road North til du kommer til Century Casino pa ostsiden av Fort Road.

Fra 137th Ave, reise Sor pa Fort Road til du ser Century Casino pa ostsiden.

Century Casino er glad for a tilby gratis oppvarmet underjordisk parkering, sammen med rikelig over bakke parkering. Heiser gir enkel tilgang fra var underjordiske parkade.

Ring Buslink pa 780 (496-1600) for bussinformasjon. Belvedere LRT-stasjonen ligger en blokk sor for oss pa Fort Road, og gir enkel tilgang til togstasjonen.

Century Casino Edmonton.

13103 Fort Road.

Edmonton, AB T5A 1C3.

P. + 1 780 643 4000.

f. +1 780 406 0762.

CENTURY CASINOS, INC. («CCI») INTERNET PRIVACY POLICY.

Pa CCI har vi alltid v rt forpliktet til a gi vare kunder det beste innen kundeservice. Som beskrevet i denne personvernpolitikken for Internett («policy»), er vi forpliktet til a bruke og sikre personvernet til all personlig identifiserbar informasjon («personlig informasjon») som er samlet inn fra deg nar du besoker og bruker CCI, og nar du lenke gjennom CCI og nettsidene eller nettstedene for individuelle CCI-kasinoer, hoteller og Resorts over hele verden (noen ganger kollektivt referert til her som «Nettsteder»). Spesielt identifiserer politikken den personlige informasjonen som kan hentes fra deg gjennom vare nettsider, hvordan den brukes og med hvem den kan deles, de valgene du har tilgjengelig om innsamling, bruk og distribusjon, sikkerhetsprosedyrene pa plass pa vare nettsider og hvordan du kan endre eller rette unoyaktigheter i den personlige informasjonen du oppgir pa vare nettsider.

Som CCI verdsetter ditt privatliv, kan du fa en liste over opplysninger om personlig informasjon for tredjeparters kommersielle markedsforingsformal ved a sende en foresporsel om e-post til [email protected], eller ved a skrive til oss pa Century Casinos, Untere Viaduktgasse 2, 1030 Wien , Osterrike. Pa foresporsel vennligst sorg for a angi en e-postadresse eller postadresse som vi kan svare pa.

CENTURY CASINOS, INC. («CCI») PRIVACY STATEMENT.

Personvernet ditt er sv rt viktig for CCI og alle tilknyttede selskaper («vi» eller «oss»). Med det for oye har vi etablert og implementert informasjonshandteringspraksis for www.cnty.com og alle relaterte nettsteder (samlet «Nettsteder») som vi mener er i samsvar med de hoyeste standarder og beste praksis for organisasjoner som driver forretninger pa Internett. Denne personvernpolitikken («policy») beskriver praksisene som gjelder for nettstedet vart, inkludert spesifikt informasjonen vi samler om deg, nar og hvordan vi samler inn den informasjonen og hva som kan skje med den informasjonen. Vi har utarbeidet en detaljert politikk fordi vi mener at du bor vite sa mye som mulig om vare rutiner, slik at du kan ta en informert beslutning om omfanget av bruken av nettstedet vart. Din fortsatte bruk av nettstedet utgjor din aksept av denne policyen. Hvis du ikke godtar vilkarene i denne policyen, bor du straks avbryte bruken av nettstedet.

Vi samler ikke personlig identifiserbar informasjon som ditt navn, e-post og postadresse og telefonnummer («Personlig informasjon») uten din kunnskap og tillatelse; med unntak av hva som er beskrevet i denne retningslinjene, vil vi ikke videregive dine personlige opplysninger til tredjeparter, med mindre du har autorisert oss til a gjore det. Vi vil tillate deg a se, rette eller fjerne dine personlige opplysninger og annen informasjon knyttet til registreringen din som bruker av nettstedet vart; og vi vil ta rimelige skritt for a beskytte sikkerheten til personlig informasjon vi samler inn fra deg.

Resten av denne policyen beskriver var informasjonshandteringspraksis i detalj.

Du kan alltid besoke nettstedet vart uten a avslore hvem du er eller gi personlig informasjon. Nar du besoker nettstedet vart, eller besoker nettstedet vart pa en av partnerens nettsteder, samler vi brukerinformasjon («oktdata»), men det er anonymt og er ikke knyttet til deg som person. Vi bruker oktdata for a bedre forsta ting som hvordan nettstedet vart navigeres, hvor mange besokende som kommer til bestemte sider, lengden og hyppigheten pa oppholdet pa nettstedet vart, rekke sok i nettstedets database, typer nettlesere og datasystemer Brukes av vare besokende og Internet Protocol adressene som vare besokende kobler til nettstedet vart. Vi bruker denne informasjonen til a forbedre nettstedet vart og brukervennlighet.

for a fa tilgang til de delene av nettstedet vart som er tilgjengelig for allmennheten, men du vil ikke kunne se noen informasjon pa nettstedet vart, bruk noen funksjoner som er utformet for a forbedre opplevelsen pa nettstedet vart, eller fa tilgang til mange av tjenestene som tilbys pa nettstedet vart .

Innkjop, bestilling eller bestilling av reisetjenester eller overnatting.

Deling av personlig informasjon.

Kombinert ikke-personlig informasjon.

service og produkttilbud med andre, inkludert vare leverandorer og partnere. Vi vil ikke koble denne statistiske informasjonen til personlig informasjon som kan identifisere deg som person.

Overforing av data i utlandet.

Endre eller fjerne informasjonen din.

Andre produkter og tjenester.

Varsel om endringer.

CENTURY CASINOS, INC («CCI» ELLER «CNTY») TERMS & amp; Forhold.

Les disse vilkarene og betingelsene for bruk noye for du bruker eller oppbevarer ethvert materiale, informasjon, produkter eller tjenester gjennom CNTY.COM. Ved a akseptere CNTY.COM, aksepterer du a akseptere, uten begrensning eller kvalifikasjon, alle disse vilkarene og vilkarene for bruk.

Hvis du ikke godtar disse vilkarene og betingelsene for bruk, vennligst avslutt CNTY.com umiddelbart.

Nettstedene er tilgjengelige over hele verden til alle som har tilgang til Internett. Nettstedene kan imidlertid ikke v re kontinuerlig tilgjengelige pa grunn av vedlikehold eller reparasjoner eller pa grunn av maskinproblemer eller krasj, forstyrrelser i Internett-tjenesten eller andre uforutsette omstendigheter. Nettstedene inneholder informasjon om vare verdensomspennende produkter og tjenester, og ikke alle er tilgjengelige pa alle steder. En henvisning til et produkt eller en tjeneste pa nettsidene betyr ikke at et slikt produkt eller en tjeneste er eller vil v re tilgjengelig pa din plassering. Innholdet pa webomradene, inkludert reklameinnhold, er kun beregnet til bruk og visning bare hvor bruken og skjermen er tillatt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Hvert produkt eller tjeneste er ugyldig der det er forbudt ved lov.

MED HENSYN TIL MATERIALE DISTRIBUERT AV ALLE VARE SELSKAPER, INGA DETTE MATERIALET IKKE ET TILBUD ELLER SOLICITERING AV NOEN SLAG, ELLER ER DE SOM FORSENDT A DISTRIBUKSERES ELLER BEGR NSES ET TILBUD I NOEN STATEN ELLER LAND I HVOR VI ELLER PROGRAMVARER SOM ANSVARER ET PROJEKT , ER IKKE REGISTRERT TIL A SALERE EIENDOM, OM DET KRAVES.

Ansvarsbegrensning.

Gjeldende lov og valg av forum.

KKI Opphavsrett og Varemerker.

© 2011 Century Casinos. Alle rettigheter reservert. Informasjonen kan endres uten varsel. Century Casino® og Century Casinos® omfatter kasino og hoteller administrert, og / eller eid av CCI eller tilknyttede selskaper.

Century Casino® og Century Casinos® og andre merker som brukes pa webomradene som angitt av ®, er alle registrerte varemerker for CCI og er registrert hos US Patent and Trademark Office og varemerker i enkelte andre land. Navnene, varemerker, logoer, design og kl r som vises pa nettsidene eies av CCI og dets tilknyttede selskaper og er beskyttet av varemerkelovene i USA og andre jurisdiksjoner.

«Gamble med hodet ditt ikke med hjertet ditt»

Forstaelse av problemgambling.

Et besok til et kasino og underholdningskompleks er sett pa som tid for avslapning, glede og sosialisering. Besokende kommer til kasinoer a vite hvor mye penger de har rad til a bruke, og bare bruke det forutbestemte belopet.

Dette er tilfellet for de fleste besokende til kasinoer rundt om i verden. Det er imidlertid en liten del av folk som mister synet pa underholdningsverdien av spill som kan fore til varierende nivaer av avhengighet til en eller flere former for gambling.

Problemgambling er et alvorlig problem, og vi mener derfor at det er vart samfunnsansvar a forsoke a identifisere problemspillere under et problemgamblingprogram og gi dem hjelp og stotte til a rehabilitere fra de ulike nivaene av avhengighet.

Hva er problemgambling?

For a lose problemene med problemgambling og a lage problemgamblingprogrammer, ma vi forst forsta hvilket problem gambling er og hvilke individer som kan klassifiseres som problem eller vanedannende spillere.

Definisjon av vart ansvarlige spillprogram.

Vart ansvarlige spillprogram omfatter enhver strategi, policy eller program som er opprettet av oss for a proaktivt lose problemgambling og / eller mindre gamblingproblemer.

Century Casinos ‘Responsible Gaming Program.

Century Casinos og dets ledelse er forpliktet til a fremme ansvarlig atferd blant vare kunder og ansatte og dedikere menneskelige og okonomiske ressurser til a utdanne og bygge bevissthet om at detersaring og problemgambling pa kasinoene blir avskjediget.

Century Casinos ‘Policy for Responsible Gaming inkluderer folgende tiltak:

Century Casinos deltar aktivt i lokale, provinsielle og nasjonale programmer utpekt for a bidra til a lindre problem gambling. Century Casinos tilbyr pagaende treningsprogrammer for ansatte i alle sine spilloperasjoner for a hjelpe til med a identifisere problemgamlere. Century Casinos arbeider i samarbeid med sosial byraer og myndigheter i saker knyttet til dette problemet. Century Casinos etablerer «Responsible Gaming Committees» pa kasinoegenskaper for a handtere problemer knyttet til ansvarlig spilling. Century-kasinoer tilbyr frivillige gambling ekskluderingsprogrammer og forbyder alle personer som er innmeldt i et hvilket som helst selvutestengingsprogram, fra a komme inn eller forbli i kasinoet. Century Casinos ‘Employee and Family Assistance Program gir faglig og konfidensiell vurdering og behandling henvisning til ansatte og deres parorende. Century Casinos kommuniserer klart denne fordelen for alle ansatte. Informasjonsbrosjyrer og bevissthetsplakater om problemspill er tilgjengelig i vare kasinoer.

Gambling Problem Hjelp Linjer.

Nyt fordelene med en arbeidsgiver som jobber for deg!

Pa Century Casino Edmonton er vi forpliktet til a v re din arbeidsgiver av valg gjennom vare innovative politikker, praksis og HR-initiativer.

Alle ansatte pa Century Casino Edmonton, inkludert deltidsansatte, har krav pa ytelser til ansatte. Noen ansatte har rett til en pensjonsordning eller en RRSP-konto. Alle ansatte har rett til en helseforbrukskonto eller en utvidet helseomsorgsplan. Vi gir ogsa tilgang til en ansattes hjelpeplan for alle ansatte, sa vel som gruppelivsforsikring.

Som en del av en voksende internasjonal organisasjon tilbyr vi ansatte rabatter pa andre Century Casino Inc. steder. Vi utvikler for tiden et ansattes utvekslingsprogram for a gi ansatte mulighet til a l re og dele informasjon med sine kolleger i andre byer og land. Vi har mulighet til a sende noen ansatte pa vare Cruise Ships til a jobbe som Casino Dealers mens de reiser verden!

Vare Senior Managers samt Human Resources-avdelingen fremmer en «apen dor» -politikk og inviterer ansatte og potensielle ansatte til a komme til oss med sine sporsmal eller bekymringer. Alle ansatte blir behandlet som verdifulle medlemmer av et vellykket lag; Dine meninger bidrar til a danne politikker, prosedyrer, fordeler og fordeler i vart kasino.

Var filosofi om a v re valgfri arbeidsgiver i Edmonton og internasjonalt er i stor grad basert pa tilfredsheten til vare ansatte som vi verdsetter. Alle muligheter til a gi et positivt arbeidsmiljo er opprettholdt. Samlet sett forfolger vi dette malet med vare ansatte, og vet at et godt og produktivt team vil bringe vare kunder tilbake igjen og igjen.

PT Food & amp; Drikker Server / Bartender PT Food & amp; Beverage Porter PT Security Guard Midlertidig FT Security Guard FT Security Supervisor.

Century Casino Edmonton – ikke bare et flott sted a spille – det er ogsa et flott sted a jobbe!