DCA Access Standard Security Program (DASSP)

Oppdatert 5. april 2017.

Den 19. juli 2005 utgav transportsikkerhetsadministrasjonen (TSA) en forelopig endelig regel som gjor det mulig for visse generelle flyfartoyer a soke om tilgang til Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) under DCA Access Standard Security Program (DASSP).

TSA tillater folgende typer operasjoner a soke om DCA Access:

Operatorer under et delvis sikkerhetsprogram godkjent av TSA under 49 CFR 1544.101 (b), som opererer fly med en passasjer sitteplass konfigurasjon pa 31 eller flere, men 60 eller f rre seter. Operatorer i henhold til et privat charter standard sikkerhetsprogram (PCSSP) godkjent av TSA under 49 CFR 1544.101 (f), som opererer fly med en passasjersetekonfigurasjon pa 61 eller flere seter eller en maksimal sertifisert startvekt pa 45 500 kg (101 309 pounds) eller mer. Operatorer i planlagt eller chartertjeneste med et tolv-fem standard sikkerhetsprogram (TFSSP) godkjent av TSA under 49 CFR 1544.101 (d), som opererer fly med en maksimal sertifisert startvekt pa over 12 500 pund. Fly operert av selskaper.

For a gjennomfore denne regelen anser TSA «fly operert av selskaper» som enhver operasjon som bruker et betalt flybesetning, har en driftshandbok og krever gjentakende oppl ring i flybesetning. Fly som eies av et selskap, men drives av private personer, vil ikke bli vurdert for den forste gjennomforingsfasen av dette programmet. Planlagte og charteroperasjoner i fly som ikke er ellers under et TSA-sikkerhetsprogram, vil ikke bli vurdert for forste fase av dette programmet.

NBAA har utviklet et faktaark om interimsavslutningsregelen om tilgang til DCA. Faktabladet beskriver kravene som kreves for flyoperatorer som onsker a operere inn eller ut av DCA. NBAA vil oppdatere dette faktabladet da TSA utgiver tilleggsveiledning.

For mer informasjon om GA-avvik, besok TSAs nettsted.

Be om tilgang.

Operatorer som onsker a delta i DASSP ma soke gjennom TSAs Office of Aviation Programs. L re mer.

Opererende prosedyrer.

Nar godkjent for a fly til DCA, ma operatorene folge strenge retningslinjer for prosedyrer. Se operasjonsprosedyrer.

Gateway Flyplasser.

Fly skal screenes til og avreise fra en utpekt gateway-flyplass som det siste utgangspunktet for du ankommer DCA. Ta kontakt med den sist oppdaterte listen over autoriserte flyplasser for mer informasjon. Gjennomga liste over flyplasser.

Arbeidstaker for v pnet sikkerhetstjeneste (ASO).

Sikkerhetsprosedyrer krever at en v pnet sikkerhetsoffiser (ASO) er ombord hvert fly som er autorisert i henhold til DASSP, til a fly inn og ut av DCA. L r mer om ASO-kravet.

Ressurser og lenker.

NBAA oppfordrer alle interesserte operatorer til a laste ned og gjennomga all relevant dokumentasjon for applikasjonsprosessen pabegynnes. For sporsmal, vennligst kontakt NBAAs Operations Service Group pa (202) 783-9250 eller [email protected]

27. februar 2012.

I lopet av tiaret siden terrorangrepene den 9/11 har endringer i sikkerheten fort til byrdefulle prosedyrer for tilgang til Ronald Reagan Washington National Airport (DCA). Men regler for tilgang til DCA endrer seg betydelig, sa NBAAs visepresident for sikkerhet, sikkerhet og amp; Regulering Doug Carr. Han tilskriver mange av endringene i dialogen mellom TSA-tjenestemenn og NBAAs sikkerhetsrad. «Vi har v rt veldig fornoyd med det arbeidet som TSA og komiteen har gjort sammen,» sa han. Carr diskuterer emnet i denne ukens utgave av NBAA Flight Plan podcast; det vil ogsa v re fokus for et NBAA webinar som holdes 29. februar. Les hele artikkelen. Lytt til podcasten og l r mer om a delta i webinar.

TSA legger til ny fleksibilitet til DCA Access Program.

28. februar 2011.

Basert pa tilbakemeldinger fra NBAA og operatorer som er godkjent for a gjennomfore flyvninger til Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), vil det na bli gitt storre fleksibilitet for generell luftfartsoperasjon ved DCA. Med virkning fra 1. mars implementerer TSA endringer i DCAS Access Standard Security Program (DASSP) som gir godkjente operatorer storre fleksibilitet nar de skal fly til og fra DCA. Disse forbedringene er et direkte resultat av samarbeid mellom NBAA, TSA og brukere av DASSP. «Vi setter pris pa den samordnede innsatsen TSA har forpliktet seg til a bringe forbedringer til DASSP, og ser frem til okt bruk av programmet av NBAA-medlemmer,» bemerket Doug Carr, NBAAs visepresident, sikkerhet, sikkerhet & amp; regulering. Ytterligere informasjon om den forbedrede prosessen vil bli lagt ut sa snart som mulig.

Kan tilgang til Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) bli gjort mer brukbar pa en mate som fortsetter a adressere foderale tjenestemenns sikkerhetshensyn angaende fly over nasjonens hovedstad? Det var sporsmalet pa bordet pa et nylig mote av Transportation Security Administration (TSA) tjenestemenn og industriinteressenter, ifolge Doug Carr, NBAAs visepresident for sikkerhet, sikkerhet og amp; Regulering. Les mer.

Sikkerhetsprogrammer.

&kopiere; 2018 National Business Aviation Association.