CoachCox.

2016 Kona Kvalifikasjon i flere detaljerte tall.

En maned tilbake sa jeg pa tallene bak Kona-kvalifikasjonen, med fokus pa allokering av spilleautomater til lop og aldersgrupper innenfor dem. A vite hvor mange plasser som er tilgjengelige for aldersgruppen din, er en liten del av a velge en egnet kvalifiserer, men viktigere enn antall spor er sluttidene som kreves for a kreve dem. Hvor mange Kona-kvalifiserere har brukt en kveld pa a se tidligere resultater, og prover a utarbeide splittene de trenger for a kvalifisere?

For du leser videre: Du kan finne de siste spadommene og statistikken for Kona-kvalifisering her.

Siden jeg postet disse estimatene av Kona slot-tildelinger for 2016-sesongen, har jeg omskrevet noen av mine analysev rktoy for a trekke ut tidligere tider og splitter og tabulere dataene for hver aldersgruppe. Det er mye informasjon. For de som bare vil ha et sammendrag, har jeg laget to rapporter som omfatter sporingstillatelser og tider for menn og kvinner. For de som vil ha mer detalj, har jeg produsert aldersgruppe rapporter som detaljer forteller resultater og gjennomsnittlig deling for hver kvalifiserende posisjon.

For jeg presenterer dataene noen notater pa analysen. Det er ingen regnskap for a rulle ned her, tallene representerer de tidene som kreves for a kvalifisere automatisk for et spor pa et gitt lop. Hvis et lop har 6 spor i 2016, sa har jeg sett pa deltider for de 6 beste aldersgruppene i alle tidligere lop. Noen lopresultater er utelukket fra gjennomsnitt hvor kurset endres tungt skjev tid (for eksempel hvor en svommetur er skaret i halv). Til slutt er det trolig feil her inne; Jeg har brukt mye tid pa a gjennomga resultatene og feilsokingskoden, men jeg har savnet noe.

Kvalifisering kommer hovedsakelig til trening, men det er nyttig a ha noen mal i tankene. Sammendragsrapporterne nedenfor gir disse malene ved a markere de typiske tider som kreves for kvalifisering i hver aldersgruppe og ved hvert kvalifiserende arrangement.

De forste sidene av de to dokumentene ovenfor vil v re kjent fra min forrige artikkel, da de viser de anslatte sporstillingene for hver aldersgruppe pa hvert kvalifiserende lop. Deretter er det ytterligere 14 sider med tabeller som dekker gjennomsnittstider for Kona-kvalifisering pa samme lop. Seksjoner er som folger:

Gjennomsnittlig aldersgruppe Vinnende tid for 2016 Kona Qualifiers viser gjennomsnittlig tid (fra tidligere ar med racing) for vinnerne i hver aldersgruppe pa et gitt lop. Ved siden av dette er gjennomsnittlig totalvinners tid for riktig kjonn. Gjennomsnittlig aldersgruppe Vinnende tid som prosentandel av lopende vinnetid for 2016 Kona-kvalifiseringer viser de ovennevnte gjennomsnittlige aldersgruppen vinnertider som en prosentandel av gjennomsnittlig totalvinners tid for riktig kjonn. Gjennomsnittlig kvalifiseringstid for 2016 Kona-kvalifisere viser gjennomsnittstiden for alle Kona-kvalifiseringer i hver aldersgruppe pa et gitt lop. Gjennomsnittlig kvalifiserende tid som prosentandel av lopstid for 2016 Kona-kvalifiseringer som tidligere viser over gjennomsnittlig aldersgruppe Kona kvalifiserende ganger som en prosentandel av gjennomsnittlig totalvinners tid. Gjennomsnittlig sluttkvalifiseringstid for 2016 Kona-kvalifisere viser gjennomsnittstiden for den siste Kona-kvalifiseringen i hver aldersgruppe pa et gitt lop. Gjennomsnittlig sluttkvalifiseringstid som andel av lopstid for 2016 Kona-kvalifiseringer viser igjen de overordnede aldersgruppens endelige Kona-kvalifiseringstider som prosentandel av gjennomsnittlig totalvinners tid. Gjennomsnittlig kvalifiserende rekkevidde for 2016 Kona Qualifiers viser forskjellen mellom gjennomsnittstiden for aldersgruppenes vinnere og den siste Kona-kvalifiseringen pa et gitt lop.

Det er mange torre tall, men sammen gir de litt informasjon om hvor raske lop er, hvor fort kvalifiserende pa disse lopene er og hvor stram de kvalifikasjonstider er.

Gjennomsnitt viser bare sa mye. Den mer detaljerte rapporten nedenfor graver dypere, inkludert oppforinger av tidligere resultater og nedbrytinger av Kona kvalifiserende splitter pa hvert lop.

Det er enda flere data a forklare. Jeg begynner med diagrammet:

Diagrammet pa forsiden av hvert dokument forsoker a oppsummere de to settene med tabeller som folger. Som bildet ovenfor viser er det 4 nokkelinformasjon i hvert diagram. Forst antall spor i den aldersgruppen for et gitt lop. Deretter bestemte den gjennomsnittlige rase vinnende tiden (ikke kjonn bestemt denne gangen, og min overvakning). Sa fordelingen av Kona kvalifiserende tider sett pa lopet, som angir hvilke tider som er mest vanlige. Endelig, hvis 2016-kvalifiseringen allerede er blitt kjort, er tiden for automatiske kvalifiserere pa det siste lop. Lopene er oppfort i rekkefolge av gjennomsnittlig vinnertid.

Etter at diagrammet kommer pa tjue pluss sider med tabulerte data. Det er to sett med tabeller som folger:

Tidligere kvalifikasjonstider inneholder tabeller med tidligere resultater for hver av 2016 Ironman-kvalifiseringene. Hver tabell viser vinnertiden (av riktig kjonn), aldersgruppen vinnertid og, hvis det var mer enn 1 spor, tiden for den siste Kona-kvalifiseringen det aret. Husk at de siste Kona-kvalifiseringstider er basert pa 2016-spaltallokering & # 8211; dersom 6 plasser er tildelt for en aldersgruppe i 2016 sa ser jeg pa 6. plass for alle tidligere lop for en rettferdig sammenligning. Tabellene er oppsummert med gjennomsnittstider for de tre plasseringer. Den gjennomsnittlige topp 10 og Kona Qualifying Split-delen ser pa gjennomsnittlige splitt for de 10 beste raseposisjonene og alle Kona-kvalifiseringsposisjonene ved hvert kvalifiserende lop. Hver tabell viser den gjennomsnittlige svommingen, sykkelen, lop og overordnede deler for lopevinnerne (igjen kjonnsmessig) og minst de 10 beste stedene i den aldersgruppen. For a oppsummere blir gjennomsnitt gitt over hele topp 10 og alle kvalifiseringene i lopet.

Denne massen av informasjon gir en ide om hvordan oppsummeringsdataene produseres, bade historien over resultatene bak den og hvordan de sammenfaller i individuelle splittelser. Dette kan tyde pa om et lop har blitt en raskere kvalifikator, eller hvis det er spesielt vanskelig a svomme, sykle eller lope kurs.

Jeg skal ikke gjore noen vurderinger om hvilke raser som gir de beste mulighetene til a kvalifisere. At det ikke er et enkelt sporsmal a svare pa og veldig mye, kommer ned til utoveren bade med hensyn til deres styrker og deres evne til a forberede seg til a kvalifisere seg. Jeg vil si at noen lop er vanskeligere a kvalifisere seg enn andre, men forskjellene mellom dem alle blir stadig mindre. For det meste er disse dataene best brukt som en sunnhetskontroll av dine mal.

Fant disse rapportene nyttige?

Mange timers arbeid har gatt inn i etableringen og utviklingen av rapporter, statistikk og analyse i dette innlegget og pa tvers av nettstedet. De er alle gratis a laste ned og bruke.

Men hvis du har funnet disse rapportene nyttige, hvorfor ikke stotte utviklingen deres og kjop meg en kaffe?

Alle Ironman resultater og statistikk.

En voksende samling av resultater og statistikk for hele Ironman-kalenderen.

Finn ut hva som trengs for a plassere i aldersgruppen din eller kvalifisere til Ironman Worlds Championships i Kona.

Mer Ironman VM statistikk.

Ville v re interessant a se graden av endring i kvalifiserende tider de siste 15 arene. Veldig godt utfort dataspredning.

Jeg har spilt med dette litt for, men kan v re noe verdt a utforske. Jeg tror at noen trender er ganske gradvis og kommer i to former & # 8211; det er nok et skifte i AG-vinnerne mot raskere tider, men det er ikke stort. det er ogsa et skifte i Kona kvalifikasjonskrav, bade pa grunn av den lave hastigheten opp mot idrettsutovere i lopet av de siste tiarene, men ogsa som sporstall pa lop reduserer og strammer opp kvalifikasjonskravene.

Jeg vil se og se om jeg kan produsere noen nyttige statistikker om dette.

Flott lesing! Hvordan kom du til 4 spor for M35-39 for Florida i ar? Mine beregninger har 5 spor (289 i M35-39 og 2789 pa startliste)

I tilfeller der jeg ikke har idrettsnummer pa beregningstidspunktet har jeg gjort en av to ting:

1. Hvis det er et foregaende ar med racing, bruker jeg utoverens tall fra det aret og estimerer fordelingen basert pa disse tallene.

2. Hvis det ikke er noen tidligere lop, bruker jeg en gjennomsnittlig fordeling av idrettsutovere for a estimere spaltallokering i stedet.

I tilfelle av Florida hadde jeg blitt ledet av forrige ars idrettsutovere for denne distribusjonen og ikke den utgitte biblisten.

Den andre faktoren a nevne er, det avhenger ogsa av hvordan du beregner? Hvis du arbeider i 10% av idrettsutovere i M35-39 sa 10% av sporene, mens det er hvordan Ironman beskriver allokeringen, er det faktisk ikke slik det fungerer. Jeg har skrevet om det her: http://www.coachcox.co.uk/2013/03/10/how-are-kona-slots-allocated/

De har en merkelig mate a distribuere spor i utgangspunktet.

Alt som sa at det er helt mulig, mitt estimat vil vise seg feil og det vil v re 5, ikke minst fordi det vil avhenge av hvor mange som starter og for et lop, storrelsen pa Florida de & # 8217; ll v re ganske hoyt antall no shows. Nar det er sagt, forklarer metoden for allokering ogsa sakene.

Takk, Russ. Synes at WTC-sporet allokeringsprosessen er like klar som mudder LOL.

Hvis det er 4 spor og jeg kommer pa 6. plass i min aldersgruppe, men to av de forste 4 ikke onsker a konkurrere i Kona, ville de tilby den til de neste raskeste personene?

Ja, det er hvordan rullegardin fungerer. Den raskeste i din aldersgruppe vil bli tilbudt sporet og kan enten akseptere eller besta. Det fortsetter sa pa denne maten gjennom aldersgruppen til alle sporene er tatt. sa hvis det er 4 spor og to personer passerer dem o ed, vil det fortsette til sjette plass. Den. En rulle pa ubestemt tid til alle sporene er tatt av de som er til stede ved rullingen.

Tusen takk for at du svarer godt pa det!